Kot jako remedium w Feng Shui? Dlaczego nie!

kot_remediumW roku Drewnianego Konia, roczna energia 5 Ziemia, wychodzi z centrum i przenosi się na północny zachód, dlatego na cały rok musimy użyć tam żywiołu Metalu.

Najlepszy jest oczywiście dźwięk bicia mechanicznego zegara, ale jeśli nie możemy sobie pozwolić na takie remedium a mamy w domu kota, powieśmy mu na szyi mały metalowy dzwoneczek i zachęcajmy go do odwiedzania północno zachodniej części naszego domu. Dodatkowo możemy zachęcać kota do odwiedzania części wschodniej naszego domu, aby złagodził oddziaływanie energii choroby i zastoju – Ziemia 2.

__________________________________________

English version

Cat as a remedy in Feng Shui? Why not!

In the year Wooden Horse, the annual energy 5 Earth, coming out of the center and moves to the northwest, so for the whole year there we have to use the element of Metal.

The best is of course the sound of beating mechanical clock, but if we can not afford such a remedy and we have a cat at home, hang a his neck a small metal bell and encouraged him to visit the north western part of our house. In addition, we encouraged the cat to visit in the eastern part of our house to eased impact energy of disease and stagnant  Earth 2.

Ten wpis został opublikowany w kategorii fengshui blog. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.